warszawa

Warszawa
  • Warszawa
  • Mazowieckie MZ
  • Polska
+ 350km+ 650km+ 1500km
Zmień lokalizację
099+
Carine M.
Warszawa 00-002, Polska - 1 godzina temu
Buy ielts, idp toefl, gmat, esol, degree, diplomas (+447537127155) We act and specialize in helping you to get registered toefl, ielts, idp, esol, gmat celta / delta, degree, diplomas & other English language certificates.
099+
Warszawa 00-029, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Do wynajä™cia lokal biurowy skå‚adajä…cy siä™ z 2 pokoi o powierzchni 32m2 piä™tro 2 Stan dobry Czynsz 1550 pln vat opå‚aty treå›Ä‡ niniejszego ogå‚oszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wå‚aå›ciwych przepisã³w prawnych Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. licencja ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 32m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 03-290, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Lokal uå¼ytkowy ok.40m poå‚oå¼ony na parterze budynku mieszkalnego, środkowy, posiada witrynä™. Media wszystkie miejskie prã³cz gazu. W chwili obecnej gabinet kosmetyczno-fryzjerski. wå‚aå›cicielka ma pozwolenie na alkohol.Czynsz do administracji jest 310zå‚ fr ok.1zå‚ za m2. treå›Ä‡ niniejszego ogå‚oszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamieszczona oferta nie stanowi ...
Sprzedam lokal uå¼ytkowy, 40m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-647, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Do wynajä™cia antresolä™ i suterenä™ w lokalu.. Pomieszczenia wymagajä… remontu, istnieje moå¼liwoå›Ä‡ doprowadzenia pomieszczeå„ do stanu deweloperskiego- wszystko do uzgodnienia. Gotowe plany aranå¼acji wnä™trza sporzä…dzone przez renomowanych architektã³w - z przeznaczeniem na kawiarniä™, ktã³ra idealnie komponowaå‚aby siä™ z istniejä…cä… od lat kultowä… ksiä™garniä…, do ktã³rej przychodzä… znane osobistoå›ci zarã³wno z życia politycznego ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 190m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 04-346, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Do wynajä™cia dom na cele biurowe. 3 przestronne pokoje, kuchnia, łazienka. piä™tro 1 Dom nadaje siä™ rã³wnieå¼ na hotel dla firmy budowlanej. Cena - 450 zå‚/ miesiä…c od osoby W pobliå¼u przystanek autobusowy, 200 m do ul. modliå„skiej Cena 3255 zå‚ vat Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. licencja 4355; Zapytaj naszego ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 100m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-647, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Do sprzedania atrakcyjna dziaå‚ka, w prestiå¼owej lokalizacji, o pow. 1005 m2. Wszystkie media: prä…d, gaz, woda miejska, kanalizacja. sä… wydane warunki zabudowy na dom jednorodzinny o pow. ok 700-800m2 pow. nadziemnej (3 kondygnacje) plus pow. podziemna. Jest moå¼liwoå›Ä‡ wystä…pienia o inne warunki zabudowy. Dopuszczalna jest zabudowa 4-ro lokalowa. sä…siedztwo eleganckich domã³w jednorodzinnych. ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1105m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 04-667, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Dziaå‚ka inwestycyjna o powierzchni 2707m. dziaå‚ka znajduje siä™ w pobliå¼u poå‚Ä…czenia siä™ Traktu Lubelskiego z waå‚em miedzeszyå„skim co sprawia, że jest bardzo atrakcyjnä… lokalizacjä…. Zainteresowanych wiä™kszä… powierzchniä…: moå¼liwoå›Ä‡ zakupienia sä…siadujä…cej dziaå‚ki okoå‚o 4000m. media: - aktualnie szambo - kanalizacja bä™dzie do 2020 roku - prä…d - telefon - woda Dojazd: - ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2707m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 03-290, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Dziaå‚ka przemyså‚owo-budowlana o powierzchni 2185 m2 poå‚oå¼ona w odlegå‚oå›ci okoå‚o 200 m od ul. poå‚czyå„skiej, dojazd drogä… asfaltowä…. Wydane pozwolenie na budowä™ budynku biurowego z magazynem o powierzchni zabudowy ok. 785 m2 w tym hala produkcyjna 483m2, dwupiä™trowy budynek biurowy 333m2. przydziaå‚ mocy 180kw. Warunki zabudowy maksymalna wysokoå›Ä‡ ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2185m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 03-290, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Do sprzedania lokal uå¼ytkowy 46m2 Warszawa Tarchomin. Lokal znajduje siä™ w ciä…gu handlowym (naroå¼ny) od wewnä…trz duå¼ego osiedla. Idealnie nadaje siä™ na sklep (kaå¼da branå¼a) jak i na uså‚ugi. Posiada duå¼Ä… powierzchniä™ witryn, ochrona. treå›Ä‡ niniejszego ogå‚oszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisã³w Kodeksu Cywilnego Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu ...
Sprzedam lokal uå¼ytkowy, 46m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-647, Polska - 2 godzin temu w takidom.pl
Do sprzedania dziaå‚ka budowlana z budynkiem warsztatowym poå‚oå¼ona w bliskiej odlegå‚oå›ci od komunikacji miejskiej ( przystanek autobusowy, stacja kolejowa). W ulicy znajdujä… siä™ wszystkie media, prä…d doprowadzony do nieruchomoå›ci. Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. licencja 4355; Zapytaj naszego Agenta o pomoc w otrzymaniu kredytu Oferta wyså‚ana z programu dla ...
Sprzedam dziaå‚ka, 400m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 03-290, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Mieszkanie 70m na parterze w 6 piä™trowym budynku z 1952 roku. Mieszkanie z duå¼ym potencjaå‚em, doskonaå‚a lokalizacja. Ekspozycja okien poå‚udnie, pã³Å‚noc. Mieszkanie skå‚ada siä™ z 4 pokoi, oddzielnej kuchni oraz łazienki z wc. Kamienica w stanie technicznym dobrym . Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. licencja 4355; Zapytaj naszego Agenta ...
Sprzedam lokal uå¼ytkowy, 70m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 02-053, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Piä™kna dziaå‚ka z wydanymi warunkami zabudowy z ( 2010 roku ) pod bliåºniak. dziaå‚ka poå‚oå¼ona w kompleksie dziaå‚ek i nowo budowanych osiedli domã³w jednorodzinnych. Media światå‚o,gaz w ulicy ,kanalizacja w planach. Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. licencja 4355; Zapytaj naszego Agenta o pomoc w otrzymaniu kredytu Oferta wyså‚ana ...
Sprzedam dziaå‚ka, 940m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-647, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
12 dziaå‚ek o powierzchni od 766m2 do 1372m2. moå¼liwoå›Ä‡ zakupu caå‚ego terenu o powierzchni: 11,948m2. Media pociä…gniä™te do granicy dziaå‚ek. poå‚oå¼enie: Bemowo, zachodnia czä™Å›Ä‡ Warszawy. Przeznaczenie dziaå‚ek: uså‚ugi komercyjne - dopuszcza siä™ realizacjä™ wszystkich typã³w uså‚ug nieuciä…żliwych – bez dodatkowych ograniczeå„ programowych. moå¼liwe jest miä™dzy ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1125m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-647, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Do wynajä™cia lokal biurowy o powierzchni 582 m2 w kompleksie biurowo- magazynowym zlokalizowany miä™dzy ul. puå‚awskä… i lotniskiem. W czä™Å›ci wspã³lnej toalety i aneks kuchenny. aranå¼acja pod potrzeby najemcy. Standard: klimatyzacja, uchylne okna, sufit podwieszany, wykå‚adzina, sieä‡ strukturalna, wykrywacze dymu, tryskacze. W budynku ochrona, recepcja, spis najemcã³w, kantyna, powierzchnie magazynowe, parking strzeå¼ony. wspã³Å‚...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 582m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-647, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Dziaå‚ka o pow. 998m, zlokalizowana we wå‚ochach Starych. Na dziaå‚ce posadowiony om o pow. caå‚kowitej 430m skå‚adajä…cy siä™ z dwã³ch niezaleå¼nych czä™Å›ci. Dom zbudowany z cegå‚y, zwieå„czony stropodachem pokrytym papä…. Na parterze dwa salony o pow. 32m z kominkiem i 25m, kuchnia 11m, gabinet 7m, pokã³j 13m, holl 10m, ...
Sprzedam dziaå‚ka, 998m2, Warszawa, mazowieckie
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Warszawa
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela