lublin

Lublin
  • Lublin
  • Lubelskie LU
  • Polska
+ 150km+ 350km+ 700km
Zmień lokalizację
099+
Lublin 20-073, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Do sprzedania dziaå‚ka mieszkaniowo-uså‚ugowa, czä™Å›ciowo zabudowana - obecnie znajdujä… siä™ nastä™pujace budynki: dwie kamienice (dwu-piä˜trowa I jedno-piä˜trowa) , t.j.: A/ kamienica gå‚ówna, stan techniczny średni, łącznie 7 lokali mieszkalnych w tym: w jednym mieszkaniu lokator z "przydziaå‚u" w jednym mieszkaniu najemcy (zwykå‚a umowa najmu ...
Sprzedam dom, 600m2, Lublin, lubelskie
099+
Lublin 20-073, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
::dodatkowe informacje prä…d: tak Woda: na dziaå‚ce Dojazd: asfalt Dojazd - opis: ok. 50 m od drogi asfaltowej Kanalizacja: tak poå‚oå¼enie: poza miastem Wymiary dziaå‚ki m: ok. 33 x 90 m Zagosp. dziaå‚ki: niezagospodarowana uksztaå‚towanie dziaå‚ki: på‚aska ksztaå‚t dziaå‚ki: prostokä…t Ogrodzenie dziaå‚ki: brak Warunki zabudowy: aktualne poå›rednik ...
Sprzedam dziaå‚ka, 3000m2, Natalin, lubelskie
099+
Lublin 20-073, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
1. przeznaczenie: dziaå‚ka budowlana, jest wydana dla dziaå‚ki decyzja o warunkach zabudowy (budowa budynku mieszkalnego z nieuciä…żliwymi uså‚ugami) - ok. 1/3 czä™Å›Ä‡ dziaå‚ki przeznaczona bä™dzie do wywå‚aszczenia na poszerzenie drogi 2. wymiary: kwadrat 3. media (uzbrojenie, wykonane przyåÄ„cza): gaz, prä…d i woda w ulicy, kanalizacja w trakcie. ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1842m2, Lublin, lubelskie
099+
Lublin 20-073, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
W tylnej czä™Å›ci dziaå‚ki - lekkie pochylenie w kier. på‚d dziaå‚ka poå‚. ok. 200 m od obwodnicy Lublina, ok. 250 m od trasy E372 (Lublin-Warszawa) ::dodatkowe informacje prä…d: tak Gaz: tak Woda: tak - miejska Dojazd: asfalt Dojazd - opis: dojazd drogä… Å¼wirã³wkä… ok. 150m od drogi asfaltowej Wymiary dziaå‚ki m: ok. 28 x ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1500m2, panieå„szczyzna, lubelskie
099+
Lublin 20-388, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Do sprzedania dziaå‚ka 0,16 ha, ok. 2,5 km od trasy S12/S17, ok. 20 km od Lublina W planie zagospodarowania teren mr - zabudowa zagrodowa z moå¼liwoå›ciä… zabudowy jednorodzinnej i uså‚ug komercyjnych Dodatkowo moå¼liwoå›Ä‡ kupna sä…siedniej dziaå‚ki (1806 mkw, w c. 39.000 zå‚) ::dodatkowe informacje prä…d: jest Woda: tak - miejska ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1621m2, Wola przybyså‚awska, lubelskie
099+
Lublin 20-829, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Dziaå‚ka budowolana przeznaczona pod budowä™ domu mieszkalnego wolnostopjä…cego jedno-rodzinego (wydana decyzja o warunkach zabudowy w viii 2014 r.) wyå›mienita lokalizacja rezydencjalna - os. Lipniak, w odlegå‚oå›ci tylko ok. 800m od granic Lublina; dojazd do dziaå‚ki od drogi gå‚ównej ok. 70m drogä… wewnä™trznä… kamienno-zuå¼lowä… Wszystkie media przy dziaå‚ce ::dodatkowe informacje ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1200m2, Szerokie, lubelskie
099+
Lublin 20-073, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Do sprzedania dziaå‚ka poå‚ozona w urokliwej okolicy, w poblizu rzeczka, lasy; ok 300m od trasy Lublin-biå‚goraj dziaå‚ka på‚aska, na wzniesieniu, bardzo naså‚oneczniona sä…siedztwo - luåºna zabudowa jednorodzinna mozliwoå›Ä‡ kupna takå¼e sä…siedniej dziaå‚ki (2000 mkw, cena obydwu dziaå‚ek 199 tys zå‚) ::dodatkowe informacje prä…d: jest Gaz: jest Woda: ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2001m2, jabå‚onna Pierwsza, lubelskie
099+
Lublin 20-073, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Dom mieszkalny 2-3 rodzinny, wolno-stojä…cy, z wydzielona klatka schodowä… rozkå‚ad pomieszczeå„: piwnica: 3 x pom. gospod., pralnia, kotå‚ownia parter: wiatroå‚ap, 3 pokoje (20, 12, 10), kuchnia (10), przedpokã³j, łazienka, wc 1. piä™tro: 3 pokoje , kuchnia (10), przedpokã³j, łazienka, wc 2. pietro/poddasze: 3 pokoje , kuchnia (10), przedpokã³j, łazienka, wc, ...
Sprzedam dom, 190m2, Lublin, lubelskie
099+
Lublin 20-073, Polska - 4 godzin temu w takidom.pl
Dziaå‚ka budowlana we wsi Piiotrawin, ok. 6,5 km od Lublina, ok. 3 km od najbliå¼szego zjadu z trasy S12/S17 urokliwa lokalizacja, spokojne miejsce, 150m od lasu teren på‚aski rã³wny promocja 0% prowizji od kupujä„cego kupujä…cy nie på‚aci prowizji ani nie ponosi żadnych innych opå‚at wobec poå›rednika promocja ::dodatkowe informacje prä…...
Sprzedam dziaå‚ka, 3000m2, Piotrawin, lubelskie
099+
Lublin 20-631, Polska - 23 godzin temu w takidom.pl
Posiadamy do wynajä™cia: Lokal mieszkalno-uå¼ytkowy, w budynku mieszkalno-uså‚ugowym, przy ul. Firlejowskiej 32, w Lublinie. - Powierzchnia lokalu: 71 m2. 3 pokoje, kuchnia (drugi punkt kuchenny z pralkä…), - 2 łazienki z wc i umywalkä…, dodatkowe wc. - standard budynku/lokalu: dobry/dostateczny - przeznaczenie mieszkalne, z moå¼liwoå›ciä… zakwaterowania do 10-11 osã³b. - lokal umeblowany, z moå¼liwoå›ciä… "...
wynajmä™ mieszkanie 3-pokojowe, 71m2, Lublin, lubelskie
099+
Lublin 20-029, Polska - 22 godzin temu w takidom.pl
Proponujemy do sprzedaå¼y dziaå‚kä™ bezpoå›rednio przy asfalcie.przeksztaå‚cona na budowlanä….Z jednej strony zabudowana.dziaå‚ka på‚aska, nieogrodzona.polecamy pomagamy W uzyskaniu kredytu poå›rednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy poå›rednictwa: Artur Bogaj (licencja nr: 284) Oferta wyså‚ana z systemu Galactica Virgo
Sprzedam dziaå‚ka, 1331m2, Lublin, lubelskie
099+
Lublin 20-029, Polska - 22 godzin temu w takidom.pl
Proponujemy do sprzedaå¼y dziaå‚kä™ poå‚oå¼onä… w polanã³wce, oddalonej 15km od Centrum Lublina. prä…d,gaz,woda w drodze.Wydzielona droga. Po drugiej stronie szosy budynki mieszkalne.Dojazd drogä… asfaltowä…. Ok 200-300 metrã³w od dziaå‚ki znajdujä™ sie las.Polecamy i zapraszamy do biura po ofertä™. pomagamy W uzyskaniu kredytu hipotecznego poå›rednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1100m2, polanã³wka, lubelskie
099+
Lublin 20-073, Polska - 23 godzin temu w takidom.pl
1. dom dom bliåºniak z lat 40-tych,wykonany w technologii mieszanej, do remontu, doskonale wyeksponowany z ruchliwej ulicy, moå¼liwoå›Ä‡ przeznaczenia na dziaå‚alnoå›Ä‡ gospodarczä… 2.rozkåad pomieszczeåƒ: parter: pokã³j, kuchnia poddasze: strych 4. media (uzbrojenie)- prä…d, moå¼liwoå›Ä‡ podå‚Ä…czenia wody ::dodatkowe informacje prä…d: jest Dojazd: asfalt uksztaå‚towanie dziaå‚ki: på‚...
Sprzedam dom, 35m2, Lublin, lubelskie
099+
Lublin 20-073, Polska - 23 godzin temu w takidom.pl
Do sprzedania siedlisko w okolicach Lublina (ok. 9 km od granic miasta, ok. 650 m od trasy S12/S17) Zabudowania: stodoå‚a z czä™Å›ciä… mieszkalnä… oraz kuchnia letnia dziaå‚ka poå‚. na wzniesieniu, zagospodarowanie: drzewa owocowe stare, orzech, leszczyny Pzreznaczenie terenu: ok. 2000 m2 czä™Å›Ä‡ budowlana, pozostaå‚a czä™Å›Ä‡ to teren rolny promocja ...
Sprzedam dom, 50m2, Bystrzejowice Pierwsze, lubelskie
099+
Lublin 20-719, Polska - 1 dzień temu w takidom.pl
Oferta bezpoå›rednia, tel. ... .dom: piä™kny, komfortowy dom w Jawidzu 20km od Lublina. Usytuowany w spokojnej okolicy, niezwykle starannie urzä…dzony przez projektanta wnä™trz z dbaå‚oå›ciä… o wszystkie szczegã³Å‚y. Zastosowano materiaå‚y wykoå„czeniowe najwyå¼szej jakoå›ci na zewnä…trz jak i wew.domu. najwyå¼szy standard. 2. rok budowy: dom oddany w 2014, materiaå ...
Sprzedam dom, 137m2, Lublin, lubelskie
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Lublin
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela