poznań

Poznań
  • Poznań
  • Wielkopolskie WP
  • Polska
+ 150km+ 350km+ 650km
Zmień lokalizację
099+
Poznań 61-806, Polska - 8 godzin temu w taakidom.pl
Oferujemy paå„stwu do sprzedaå¼y 2 wyjä…tkowe dziaå‚ki zlokalizowane przy ul. Zielone wzgã³rza, nieopodal Jeziora Kierskiego w miejscowoå›ci pawå‚owice. sä… to dziaå‚ki siedliskowe z prawem zabudowy.Powierzchnia: 2 x 3 000 m2moå¼liwoå›Ä‡ zakupu 2 dziaå‚ek obok siebie.Wymiary 1 z dziaå‚ek (dziaå‚ki sä… swoim lustrzanym odbiciem):- front od ul. Zielone ...
Sprzedam dziaå‚ka, 3003m2, pawå‚owice, wielkopolskie
099+
Poznań 61-806, Polska - 8 godzin temu w taakidom.pl
Oferujemy paå„stwu do sprzedaå¼y wyjä…tkowä… dziaå‚kä™ budowlanä… zlokalizowanä… przy ul. Kwiatowej w miejscowoå›ci Potasze. miejscowoå›Ä‡ jest czä™Å›ciä… skå‚adowä… soå‚ectwa bolechã³wko gm. Czerwonak, mieszczä…cej siä™ w powiecie poznaå„skim.Powierzchnia: 2.506 m2Wymiary:- front od ul. Kwiatowej - 40 m- då‚ugoå›Ä‡ - 64 musytuowanie wzglä™dem stron świata: front ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2506m2, Potasze, wielkopolskie
099+
Poznań 60-461, Polska - 15 godzin temu w taakidom.pl
Dziaå‚ka budowlana pod poå‚owä™ bliå¼niaka, ulica Lubowska. Ogrodzona z wjazdem od pã³Å‚nocy. Na dziaå‚ce maå‚y budynek gospodarczy. Link do Geoportalu: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale =pl&gui=new&sessionid=3107758 dodatkowe informacje: Typ wå‚asnoå›ci: wå‚asnoå›Ä‡ Kanalizacja: miejska prä…d: jest Gaz: miejski Woda: miejska ksztaå‚t dziaå‚ki: ...
Sprzedam dziaå‚ka, 426m2, poznaå„, wielkopolskie
099+
Poznań 60-104, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Do wynajä™cia obiekt produkcyjno-magazynowy (hala, biura i pom. socjalne). doskonaå‚a lokalizacja: 2km od drogi krajowej nr11 ( poznaå„-Katowice), ok. 8 km do wä™zå‚a Krzesiny na A2, szybki dojazd do S11 i S5. Na terenie obiektu jest moå¼liwe prowadzenie dziaå‚alnoå›ci handlowo-produkcyjnej oraz magazynowo-hurtowej. Obiekt skå‚ada siä™ z dwã³ch budynkã³w: hali ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 927m2, poznaå„, kã³rnik ...
099+
Poznań 61-111, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Do wynajä™cia lokal biurowy 4 pokojowy o powierzchni 130m. Lokal jest poå‚oå¼ony na 1 piä™trze w rewitalizowanej , biurowej kamienicy w ściså‚ym centrum Poznania przy ul pã³Å‚wiejskiej. Lokal po kapitalnym remoncie ,wymienione okna, instalacje, zaå‚oå¼one ogrzewanie gazowe, .nowe podå‚ogi Jest łazienka i oddzielna kuchnia z oknem. duå¼y korytarz, 4 pokoje biurowe, ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 130m2, poznaå„, wielkopolskie
099+
Poznań 61-737, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Do wynajä™cia od zaraz 32 m2 powierzchni biurowej w biurowcu, Grunwald/gã³rczyn Bez kaucji i prowizji dla biura nieruchomoå›ci. Przedmiotem wynajmu jest lokal biurowy mieszczä…cy siä™ na 1-piä™trze, 4-piä™trowego biurowca w pobliå¼u ul. gå‚ogowskiej i Ściegiennego. skå‚ada siä™ z jednego pomieszczenia biurowego o powierzchni 32m2, dwie toalety z wc ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 32m2, poznaå„, wielkopolskie
099+
Poznań 61-831, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Do wynajä™cia od zaraz atrakcyjny lokal biurowy w prestiå¼owej lokalizacji centrum miasta przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu. Wynagrodzenie Biura nieruchomoå›ci pokrywa wå‚aå›ciciel. Cena do negocjacji Zapraszamy do rozmowy. Adres i standard lokalu wprost idealny dla Kancelarii Prawnej, Notariatu, Konsulatu, Siedziby Firmy. Przeznaczony na wynajem jest caå‚y parter (165m2) w odrestaurowanej willi miejskiej. Istnieje moå¼liwoå›...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 165m2, poznaå„, wielkopolskie
099+
Poznań 60-602, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Obiekt na sprzedaå» szydåowo - okolice piåY budynek usåugowo-mieszkalny O pow. 429,9 M 2 budynek stanowiä„cy bryåÄ˜ dwukondygnacyjnä„ I jednokondygnacyjnä„ bez podpiwniczenia zgodnie Z pierwotnym zaåoå»eniem budynek W czä˜Åšci parterowej (250,7m 2 ) byå przeznaczony na cele gastronomiczno-restauracyjne, natomiast na I piä˜trze (179,2m 2 ) przewidziano czä˜...
Sprzedam lokal uå¼ytkowy, 429m2, szydå‚owo, wielkopolskie
099+
Poznań 61-768, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Czarnkã³w - okolice, gã³ra nad noteciä… przedmiotem oferty jest budynek gospodarczy (stolarnia) wraz z komfortowym domem idealne do prowadzenia dziaåalnoåšci gospodarczej komfortowy dom wolnostojä…cy wraz z czynnä… stolarniä…, poå‚oå¼ony kilka kilometrã³w od Czarnkowa, w spokojnej, malowniczej okolicy Dom parterowy z podpiwniczeniem, wybudowany metodä… tradycyjnä…, murowany z suporeksu, ocieplony. Dach konstrukcji drewnianej kryty dachã³wkä… ceramicznä…. Jest to ...
Sprzedam lokal uå¼ytkowy, 450m2, gã³ra Nad noteciä ...
099+
Poznań 60-327, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Do wynajä™cia umeblowany gabinet lekarski o powierzchni 13,6 mkw poå‚oå¼ony w budynku, w ktã³rym prowadzony jest zarã³wno gabinet ginekologiczny, szkoå‚a rodzenia, jak i gabinet masaå¼u, rehabilitacji. Gabinet mã³gå‚by poså‚uå¼yä‡ np dla endokrynologa, pediatry. dostä™p do powierzchni wspã³lnych: wc oraz ewentualnie rejestracja z poczekalniä…. Budynek wewnä…trz jest nowoczeå›nie wykoå„czony. poå‚...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 13m2, poznaå„, wielkopolskie
099+
Poznań 60-804, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Obiekt handlowy na sprzedaå» W wä„growcu ul. bartodziejska Przedmiotem oferty jest obiekt handlowy o pow. łącznej 557m 2 przy ul. Bartodziejskiej w wä…growcu. Obiekt usytuowany jest na trzech dziaå‚kach o łącznej pow. 3804m 2 parking przed budynkiem duå»Y plac manewrowy - czä˜Åšciowo utwardzony teren ogrodzony dwie bramy wjazdowe opis pomieszczeåƒ: ...
Sprzedam lokal uå¼ytkowy, 557m2, wä…growiec, wielkopolskie
099+
Poznań 60-129, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Polecam do wynajä™cia lokal biurowy w Poznaniu przy ul. Emilii Szczanieckiej. Lokal o pow.80m. w bardzo dobrym stanie, wolny od zaraz. Ogrzewanie wå‚asnym piecem gazowym. Powierzchnia lokalu skå‚ada siä™ z ; 3 pomieszczenia biurowe po okoå‚o 18m, korytarz, recepcja, łazienka ,kuchnia. Lokal po remoncie w lokalu jest sieä‡ tel. i internetowa.Na parkingu przed ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 80m2, poznaå„, wielkopolskie
099+
Poznań 61-065, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Na sprzedaå» hala O pow. 429m2, dziaåka O pow. 3,1232ha piåA - zamoåšÄ† tytuå‚em oferty jest nieruchomoå›Ä‡ zlokalizowana na obrzeå¼ach miasta, w bliskiej odlegå‚oå›ci od obwodnicy łączä…cej drogä™ krajowä… nr 11 i 10. Nowo wybudowana hala stalowa o pow. 429m2, brama wjazdowa o wymiarach: 4,62m2 x 4,35m2. ...
Sprzedam lokal uå¼ytkowy, 429m2, piå‚a, wielkopolskie
099+
Poznań 61-065, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Piå‚a-motylewo Przedmiotem oferty jest dziaå‚ka gruntu o pow. 1,6598 ha (wå‚asnoå›Ä‡) zabudowane: halä… pow. uå¼ytkowej 471,67m2 56,15 m2 wiata halä… o pow. 457,15m2 halä… o pow. 532,83 m2 Istnieje moå¼liwoå›Ä‡ poå‚Ä…czenia 3 hal w jednä…. nieruchomoå›Ä‡ tworzy caå‚oå›Ä‡ funkcjonalno-uå¼ytkowä…, ogrodzona siatkä… stalowä… ...
Sprzedam lokal uå¼ytkowy, 1517m2, piå‚a, wielkopolskie
099+
Poznań 60-182, Polska - 16 godzin temu w taakidom.pl
Polecam do wynajä™cia lokal biurowy o pow.94m w Poznaniu przy ul.pã³Å‚wiejskiej. Lokal po generalnym remoncie jest poå‚oå¼ony na 2 piä™trze w rewitalizowanej kamienicy przy gå‚ównej ulicy handlowej w Poznaniu. na pow. lokalu skå‚adajä… siä™ 4 pokoje( 3 pokoje niezaleå¼ne) od 13m do 27m plus korytarz, oddzielna kuchnia z oknem, łazienka ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 94m2, poznaå„, wielkopolskie
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Poznań
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela