zara warszawa

Warszawa
  • Warszawa
  • Mazowieckie MZ
  • Polska
+ 350km+ 650km+ 1500km
Zmień lokalizację
099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Grunt poå‚oå¼ony w miejscowoå›ci pieå„ki zarä™bskie w gminie Å»abia Wola, w powiecie grodziskim.o pow. 33.734 m2. Trzy dziaå‚ki (obecnie w trakcie odralniania), kaå¼da po 10.100 m2. Droga bä™dzie biegå‚a wzdå‚uå¼ dziaå‚ek i bä™dzie o szerokoå›ci 8 m. Dojazd drogä… asfaltowä…. Powierzchnia dziaå‚ek jest ...
Sprzedam dziaå‚ka, 33743m2, pieå„ki zarä™bskie, mazowieckie

zara warszawa

:

na sprzedaż warszawa mz

099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Grunt poå‚oå¼ony w miejscowoå›ci pieå„ki zarä™bskie w gminie Å»abia Wola, w powiecie grodziskim.o pow. 10.270 m2. dziaå‚ki siedliskowa. Droga bä™dzie biegå‚a wzdå‚uå¼ dziaå‚ki i bä™dzie o szerokoå›ci 8 m. Dojazd drogä… asfaltowä…. Powierzchnia dziaå‚ek jest på‚aska, dziaå‚ki sä… czä™Å›ciowo zalesione. ...
Sprzedam dziaå‚ka, 4900m2, pieå„ki zarä™bskie, mazowieckie
099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Grunt poå‚oå¼ony w miejscowoå›ci pieå„ki zarä™bskie w gminie Å»abia Wola, w powiecie grodziskim.o pow. 63.384 m2. Z tego na drogä™ przewidziane jest 4.541 m2. pozostaå‚a po odliczeniu drogi powierzchnia, to 58.843 m2. W skå‚ad tej powierzchni wchodzä… trzy dziaå‚ki siedliskowe, a ich powierzchnie, to: dwie po 10....
Sprzedam dziaå‚ka, 63384m2, pieå„ki zarä™bskie, mazowieckie

zara warszawa

:

do domu warszawa mz

099+
Warszawa 00-552, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Piä™kna dziaå‚ka budowlana z domem ok 140m2, domem letniskowym 40m2, sadem i terenami do zabudowy. dziaå‚ka usytuowana miä™dzy dwoma trasami. trasä… krakowskä… i trasä… katowickä… okoå‚o 8 km do jednej i drugiej.W okolicy domu sä… pola i lasy dwie stadniny koni okoå‚o 1 km. Do przystankupks okoå‚o 1,5 km. szkoå‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 7000m2, zarä™by, mazowieckie
099+
Warszawa 02-722, Polska - 13 godzin temu w taakidom.pl
Odnowiona Kamienica, 3 pokoje Kamienica na Woli znajduje siä™ w pã³Å‚nocnej czä™Å›ci Mirowa. tuå¼ przy Rondzie Kercelak i 50 metrã³w od inwestycji swoje przystanki majä… zarã³wno tramwaje, jak i autobusy zapewniajä…ce dogodne poå‚Ä…czenia komunikacyjne ze śrã³dmieå›ciem, zachodnimi i pã³Å‚nocnymi dzielnicami Warszawy, a takå¼e pragä… pã³Å‚noc. Przy Rondzie daszyå„skiego, ...
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 62m2, Warszawa, mazowieckie

zara warszawa

:

apartament na sprzedaż

099+
Warszawa 01-248, Polska - 14 godzin temu w taakidom.pl
Polecam Mieszkanie, rozkå‚adowe, wysokie, usytuowane w jednej z ładniejszych kamienic w centrum Warszawy. doskonaå‚a lokalizacja w Parku im. Rydza-Śmigå‚ego tuå¼ przy kompleksie budynkã³w Sejmu i Senatu rp. W pobliå¼u wielu ambasad, kilka minut od al. Ujazdowskich i pl. Trzech krzyå¼y. Blisko Łazienek krã³lewskich. Mieszkanie skå‚ada siä™ z 5 pokoi, kuchni, 2 ...
Sprzedam mieszkanie 5-pokojowe, 143m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 03-294, Polska - 15 godzin temu w taakidom.pl
NieruchomoåšÄ† dostä˜pna wyåacznie W naszej firmie. Do sprzedania dom o powierzchni 217,4 mkw, zlokalizowany na Zaciszu (targã³wek). Dom wybudowany w 1981 roku i gruntowanie wyremontowany w 2014 roku (dobudowa niezaleå¼nego piä™tra, ocieplenie caå‚ego domu, wymiana instalacji, wymiana przyå‚Ä…czy mediã³w). Dom moå¼na bez problemu podzieliä‡ na dwa niezaleå¼ne mieszkania. Dom moå¼e så‚...
Sprzedam dom, 217m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-052, Polska - 15 godzin temu w taakidom.pl
Na wynajem atrakcyjne, ciche i komfortowe 2-pokojowe mieszkanie na Starej Pradze o powierzchni 57 m2 usytuowane na 5 kondygnacji kilkuletniego budynku na zamkniä™tym, caå‚odobowo dozorowanym terenie. duå¼e okna zapewniajä… dobre naså‚onecznienie wnä™trza. Mieszkanie znajduje siä™ przy Porcie Praskim, na ul.Okrzei. Jest to doskonaå‚a lokalizacja zarã³wno dla zmotoryzowanych jak i dla korzystajä…cych ...
wynajmä™ mieszkanie 2-pokojowe, 57m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-052, Polska - 15 godzin temu w taakidom.pl
Mieszkanie wykoå„czone najlepszymi materiaå‚ami (parkiet na podå‚odze, kuchnia, szafy i drzwi robione na zamã³wienie itp.) jest w peå‚ni wyposaå¼one w sprzä™ty najwyå¼szej jakoå›ci ( m.in. Villeroy&Boch, Siemens). Mieszkanie zapewnia wysoki komfort życia zarã³wno dziä™ki cichej i zielonej okolicy, jak i dobrej komunikacji z centrum (10 minut samochodem, autobus co 10 min). ...
wynajmä™ mieszkanie 2-pokojowe, 56m2, Warszawa, mazowieckie

zara warszawa

:

do wynajęcia warszawa mz

099+
Warszawa 02-197, Polska - 19 godzin temu w taakidom.pl
Dom typu segment naroå¼ny jednopiä™trowy poå‚oå¼ony na cichymi zamkniä™tym osiedlu, z garaå¼em w bryle budynku oraz kolejnym miejscem do parkowania na podjeåºdzie, do wynajä™cia zarã³wno na cele mieszkalne jak i biurowe istnieje moå¼liwoå›Ä‡ czä™Å›ciowego doposaå¼enia domu w meble, okna czä™Å›ci na parterze wychodzä… na poå‚udniowy zachã³d (ogrã³d), na piä™...
wynajmä™ dom, 220m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-002, Polska - 20 godzin temu w taakidom.pl
Dzieå„ dobry Do wynajä™cia lokal handlowo uså‚ugowy z duå¼ymi witrynami, przy bardzo ruchliwej ulicy. Lokal znajduje siä™ na parterze. W najbliå¼szej okolicy znajdujä… siä™ centra handlowe oraz spore osiedle mieszkaniowe. Do budynku przynaleå¼y czä™Å›Ä‡ chodnika. rozkå‚ad pomieszczeå„ sala gå‚ówna - 80 mkw dwie toalety po okoå‚o 3 mkw pomieszczenie socjalne - 5,25 mkw ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 98m2, Å»yrardã³w, mazowieckie
099+
Warszawa 00-033, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Do sprzedaå¼y mieszkanie 2-pokojowe o pow. 37 m2 zlokalizowane w Śrã³dmieå›ciu przy ul. gã³rskiego na tyå‚ach Nowego Światu i Chmielnej. doskonaå‚a lokalizacja , zarã³wno do prowadzenia dziaå‚alnoå›ci gospodarczej ( od 20 lat w lokalu prowadzono sprzedaå¼ kosmetykã³w profesjonalnych i szkolenia branå¼owe). Kamienica 4-pietrowa z lat 50-tych - zadbane otoczenie, nowa elewacja. Klatki ...
Sprzedam lokal uå¼ytkowy, 37m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-644, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Do sprzedaå¼y mieszkanie 2-pokojowe o pow. 37 m2 zlokalizowane w Śrã³dmieå›ciu przy ul. gã³rskiego na tyå‚ach Nowego Światu i Chmielnej. doskonaå‚a lokalizacja , zarã³wno do prowadzenia dziaå‚alnoå›ci gospodarczej ( od 20 lat w lokalu prowadzono sprzedaå¼ kosmetykã³w profesjonalnych i szkolenia branå¼owe). Kamienica 4-pietrowa z lat 50-tych - zadbane otoczenie, nowa elewacja. Klatki ...
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 37m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-116, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Do sprzedaå¼y mieszkanie 2-pokojowe o pow. 37 m2 zlokalizowane w Śrã³dmieå›ciu przy ul. gã³rskiego na tyå‚ach Nowego Światu i Chmielnej. doskonaå‚a lokalizacja , zarã³wno do prowadzenia dziaå‚alnoå›ci gospodarczej ( od 20 lat w lokalu prowadzono sprzedaå¼ kosmetykã³w profesjonalnych i szkolenia branå¼owe). Kamienica 4-pietrowa z lat 50-tych - zadbane otoczenie, nowa elewacja. Klatki ...
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 37m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 03-295, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Kontakt telefoniczny: ... Ładne ustawne i wyposaå¼one mieszkanie tuå¼ przy wale przeciwpowodziowym. Budowa realizowana przez Dom Development. Mieszkanie po remoncie. Atrakcyjne zarã³wno jako lokata, na wynajem jak teå¼ jako mieszkanie wå‚aå›ciciela. Opomiarowane. Z osiedla bezpoå›rednie wyjå›cie na waå‚. Przy bloku wolne miejsca postojowe. sprzedajä™ bezpoå›rednio - agencjom dziä™kujä™. Okna drewniane ale nowoczesne. Proporcjonalny balkon ...
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 43m2, Warszawa, mazowieckie
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Zara warszawa
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela