ruch warszawa

Warszawa
  • Warszawa
  • Mazowieckie MZ
  • Polska
+ 350km+ 650km+ 1500km
Zmień lokalizację
099+
Warszawa 00-647, Polska - 22 godzin temu w taakidom.pl
...Do sprzedania 3-pokojowe mieszkanie w znakomitej i prestiå¼owej lokalizacji - Nowe Miasto. Kameralna zabudowa, niewielki ruch, cisza i zieleå„; w pobliå¼u ulicy franciszkaå„skiej i Starego Miasta. Mieszkanie rewelacyjne pod ...
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 64m2, Warszawa, mazowieckie

ruch warszawa

:

apartament warszawa mz

099+
Warszawa 01-248, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Do sprzedaå¼y 2 pokojowe mieszkanie w zä…bkach o powierzchni 42,46 m2. Mieszkanie oddane do uå¼ytku. Forma wå‚asnoå›ci: wå‚asnoå›Ä‡ z udziaå‚em w gruncie. ...konglomeratu, grzejniki, na balkonie gres mrozoodporny. obowiä…zkowe miejsce garaå¼owe w garaå¼u podziemnym, dodatkowo på‚atne 20000 zå‚. Jedna hala garaå¼owa, wjazd i wyjazd osobno, ruch jednokierunkowy. komã³rki lokatorskie planowane ... ...
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 42m2, zä…bki, mazowieckie

ruch warszawa

:

na sprzedaż warszawa mz

099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
...lokalu oraz przejä™cie umowy najmu 250.000 zå‚. W lokalu wentylacja mechaniczna. Dodatkowe informacje: ruch pieszych witryna miejsce idealne na gastronomiä™ ( moå¼liwoå›Ä‡ peå‚nej) w okolicy sporo restauracjii. ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 73m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Do wynajä™cia lokal handlowo-uså‚ugowy w Śrã³dmieå›ciu przy pl Trzech krzyå¼y Powierzchnia 187 m 2 , parter-21,5 m 2, pã³Å‚piä™tro -88,2 ...uså‚ugi. Budynkiem zarzä…dza wspã³lnota, Brak zgody na gastronomiä™ oraz alkohol Dodatkowe informacje: witryna ruch pieszych Polecam i zapraszam na prezentacjä™ szukasz kredytu na najlepszych warunkach? - Oferujemy Ci bezpå‚...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 187m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
...Zachodniego), 1 min samochodem do Trasy toruå„skiej, Łazienkowskiej ulica ślepa (maå‚y ruch, ciche mieszkanie), 2 km od Centrum. Cena najmu 3 500 zå‚ prä…d. Kaucja ...
wynajmä™ mieszkanie 3-pokojowe, 82m2, Warszawa, mazowieckie

ruch warszawa

:

do wynajęcia warszawa mz

099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
...czenia gazu -jest w budynku moå¼liwoå›Ä‡ lekkiej gastronomi typu bistro Dodatkowe informacje: duå¼a witryna ruch pieszych prestiå¼owa lokalizacja zaplecze socjalne bar brak odstä™pnego Polecam i zapraszam na prezentacjä™ ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 60m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
...zå‚ netto do negocjacji media , kaucja 2 miesiä™czna brutto. Dodatkowe informacje: duå¼e widoczne okna ruch pieszy 1 przystanek do metra wysokoå›Ä‡ 3,5 m wå‚aå›ciciel budynku ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 215m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-588, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
...35.000 zå‚ brutto, wymagana kaucja. Dodatkowe informacje: lokal bardzo widoczny witryna 2 wejå›cia ruch pieszy i samochodowy blisko skrzyå¼owania Polecam i zapraszam na prezentacjä™ szukasz kredytu na najlepszych ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 144m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-552, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
...duå¼e witryny, lokal blisko stacji metra wå›rã³d nowych apartamentowcã³w. Po przebudowie bukowiå„skiej duå¼y ruch. Prezentowane przez Bracia Strzelczyk Sp. z o. o oferty nie sä… ofertami w rozumieniu ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 74m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Do wynajä™cia handlowo-gastronomiczny lokal w bardzo prestiå¼owej lokalizacji w Śrã³dmieå›ciu. Powierzchnia 93 m 2 -parter open space zaplecze Cena 20.000 zå‚ nettomedia, kaucja 2 -...na alkohol. Zgoda na prowadzenie dziaå‚alnoå›ci gastronomicznej Dodatkowe informacje: -blisko ruchliwe skrzyå¼owanie -ciä…g innych lokali handlowo-uså‚ugowych -witryna -ruch pieszy - moå¼liwoå›Ä‡ powiä™kszenia lokalu o ... ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 93m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-030, Polska - 3 dni temu w taakidom.pl
...na podå‚odze terakota. W najbliå¼szej okolicy wiele miejsc postojowych dla potencjalnych klientã³w. Bardzo duå¼y ruch samochodowy. W okolicy biurowce, jak i nowo powstaå‚e inwestycje mieszkalne wielorodzinne. Cena najmu ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 34m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 02-786, Polska - 3 dni temu w taakidom.pl
...mieszkania w kaå¼dym. Usytuowane na ogrodzonej dziaå‚ce przy cichej ulicy skupiajä…cej jedynie lokalny ruch wå‚aå›cicieli nieruchomoå›ci. Budynki wybudowane zostaå‚y w technologii tradycyjnej (cegå‚a) ...
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 73m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-499, Polska - 3 dni temu w taakidom.pl
...siä™ on bezpoå›rednio przy przystanku autobusowym uå‚atwiajä…cym komunikacjä™ oraz gwarantujä…cy duå¼y ruch pieszy. Lokal na powierzchniä™ Å‚Ä…cznie 165 m2. czä™Å›Ä‡ parterowa to ...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 165m2, Warszawa, mazowieckie

ruch warszawa

:

do domu warszawa mz

099+
Warszawa 03-290, Polska - 3 dni temu w taakidom.pl
Lokal na parterze w ciä…gu lokali uså‚ugowo-handlowych, duå¼y lokalny ruch pieszy generowane przez sä…siednie uså‚ugi (restauracje, handel). Powierzchnia 90m2, bardzo ustawny caå‚a przestrzeå„ do dowolnej aranå¼acji, od ulicy witryna. doskonaå‚y na handel, uså‚ugi, maå‚Ä… gastronomie lub gabinet. Do lokalu przynaleå¼y miejsce postojowe w garaå¼u podziemnym. Jest do dyspozycji maå‚e ...
Sprzedam lokal uå¼ytkowy, 91m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-647, Polska - 3 dni temu w taakidom.pl
...parterowy w świetnej lokalizacji na skrzyå¼owaniu gå‚ównych arterii w Centrum Warszawy . Bardzo duå¼y ruch pieszych. Do lokalu przynaleå¼y powierzchnia magazynowa na poziomie -1. Do ceny naleå¼y doliczyä‡ opå‚aty za media wedå‚ug zuå¼ycia licznikã³w. Powierzchnia: parter: 36,5 m poziom -1: 15m Cena za 1m: parter: 300 zå‚/m vat poziom -1: 60 zå‚/m vat opå‚...
wynajmä™ lokal uå¼ytkowy, 51m2, Warszawa, mazowieckie
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Ruch warszawa
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela