działka lipnica wielka

Lipnica Wielka 34-483
  • Lipnica Wielka 34-483
  • Nowotarski
  • Małopolskie MA
  • Polska
+ 5km+ 10km+ 20km
Zmień lokalizację
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka-polana leå›na poå‚oå¼ona na obrzeå¼ach gorczaå„skiego Parku Narodowego. Dojazd tylko samochodem terenowym. dziaå‚ka o średnim nachyleniu w kierunku poå‚udniowym. doskonaå‚e miejsce na bacã³wkä™. odlegå‚oå›Ä‡ do najbliå¼szych zabudowaå„ ok. 1km wiä™cej informacji pod tel : ... lub ... bezpåatnie pomagamy W uzyskaniu najbardziej optymalnego kredytu na zakup ...
Sprzedam dziaå‚ka, 8200m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Nowa duå»O niå»sza cena Przedmiotem sprzedaå¼y jest piä™knie poå‚oå¼ona dziaå‚ka budowlana o powierzchni 54 ary. bezpoå›rednio przylega do osiedlowej drogi asfaltowej, delikatnie pochyå‚a, wymiary 54x100m pozwalajä… ewentualnie podzieliä‡ nieruchomoå›Ä‡ na trzy mniejsze dziaå‚ki, kaå¼da przy drodze asfaltowej. bezpoå›rednie sä…siedztwo stanowi las, natomiast w odlegå‚oå›ci 100-200m ...
Sprzedam dziaå‚ka, 5400m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 dni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest ładna dziaå‚ka budowlana poå‚oå¼ona w malowniczej, otoczonej lasami miejscowoå›ci - Koninkach k/Mszany Dolnej. dziaå‚ka lekko pochyå‚a, poå‚oå¼ona na poå‚udniowym stoku. Dojazd asfaltowy. W pobliå¼u jest las, wyciä…g narciarski, liczne szlaki do gorczaå„skiego Parku Narodowego. najbliå¼sze sä…siedztwo stanowi maå‚y lasek, łąki oraz kilka ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1500m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 dni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y sä… dziaå‚ki rolne o powierzchni 6, 7, 9, 12, 13, 39, 71arã³w poå‚oå¼one w Kasinie Wielkiej, 1 km od Mszany Dolnej w cenie 1,5 tys. zå‚/ar kaå¼da. dziaå‚ki znajdujä… siä™ w miejscach widokowych, nieopodal lasu lub bezpoå›rednio przy lesie. odlegå‚oå›Ä‡ do mediã³w od 10 do 100m, dojazd drogä… asfaltowä… ...
Sprzedam dziaå‚ka, 600m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 4 dni temu w taakidom.pl
Oferujemy paå„stwu do sprzedaå¼y dziaå‚kä™ o powierzchni 15 arã³w do wydzielenia z wiä™kszej powierzchni. Wymiary dziaå‚ki sä… do ustalenia przy podziale. nieruchomoå›Ä‡ poå‚oå¼ona w okolicy Kasiny Wielkiej, kilka kilometrã³w od stacji narciarskiej na Śnieå¼nicy. dziaå‚ka på‚aska, widokowa. Dojazd bardzo dobry drogä… utwardzonä… ok.40m od drogi asfaltowej. Media: prä…d, ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1500m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest bardzo atrakcyjnie poå‚oå¼ona dziaå‚ka budowlana z moå¼liwoå›ciä… uså‚ug o powierzchni 38 arã³w w miejscowoå›ci Kasina Wielka przy drodze wojewã³dzkiej. dziaå‚ka ze wzglä™du na lokalizacjä™ nadaje siä™ pod rã³Å¼nego rodzaju dziaå‚alnoå›Ä‡. Posiada 2 zjazdy z drogi gå‚ównej. Wymiary 65x56 m. dziaå‚ka widokowa, stok poå‚udniowy, naså‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 2325m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana o powierzchni 11 arã³w, poå‚oå¼ona w malowniczej, gã³rskiej miejscowoå›ci jakä… jest porä™ba Wielka. nieruchomoå›Ä‡ znajduje siä™ bezpoå›rednio przy drodze asfaltowej o bardzo maå‚ym natä™Å¼eniu ruchu w bardzo bliskiej odlegå‚oå›ci gorczaå„skiego Parku Narodowego. dziaå‚ka ksztaå‚tem zbliå¼ona do prostokä…ta. Media: prä…d, ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1100m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlano-rolna o powierzchni 22 arã³w poå‚oå¼ona w miejscowoå›ci porä™ba Wielka w gminie niedåºwiedåº koå‚o Mszany Dolnej. czä™Å›Ä‡ budowlana stanowi 11 arã³w. dziaå‚ka poå‚oå¼ona jest na wzniesieniu z bardzo ładnymi widokami na okolicä™ oraz gorczaå„skie lasy. Dojazd do dziaå‚ki dobry drogä… utwardzonä… modernizowanä… ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2300m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest kameralna dziaå‚ka poå‚oå¼ona w miejscowoå›ci Koninki u podnã³Å¼a gorczaå„skiego Parku Narodowego. dziaå‚ka do geodezyjnego wydzielenia, wymiary 22x32m, pochyå‚a w kierunku poå‚udniowym. Z trzech stron otoczona lasem. Dojazd droga utwardzona na odcinku 400m. Na dziaå‚ce jest wodociä…g, prä…d na sä…siedniej dziaå‚ce ( zgoda na podå‚Ä…...
Sprzedam dziaå‚ka, 700m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie

działka lipnica wielka

:

do domu na sprzedaż

099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest piä™kna, widokowa dziaå‚ka budowlana poå‚oå¼ona na poå‚udniowym stoku w miejscowoå›ci porä™ba Wielka - Koninki na granicy gorczaå„skiego Parku Narodowego. caå‚kowita powierzchnia dziaå‚ki wynosi 22 ary, z moå¼liwoå›ciä… wydzielenia dziaå‚ki 10 arowej. dziaå‚ka w ksztaå‚cie prostokä…ta o szerokoå›ci 30m, på‚aska, dojazd drogä… ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1000m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana o powierzchni 6 arã³w poå‚oå¼ona w pobliå¼u wyciä…gu narciarskiego w Koninkach gm. niedåºwiedåº. Dojazd dobry drogä… asfaltowä…, ostatni odcinek 30-40m drogä… utwardzonä…. dziaå‚ka poå‚oå¼ona na poå‚udniowo-zachodnim stoku, pod lasem. W odlegå‚oå›ci 40m znajduje siä™ prä…d oraz gaz. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziaå‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 600m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest piä™knie poå‚oå¼ona dziaå‚ka rolna o powierzchni 30 arã³w. dziaå‚ka bezpoå›rednio od strony pã³Å‚nocno-zachodniej graniczy z lasem natomiast w kierunku poå‚udniowo-wschodnim roztacza siä™ piä™kny widok na szczyty Beskidu Wyspowego oraz pasmo gorcã³w. Teren nieznacznie pochylony, dojazd na ostatnim odcinku ok 60m od asfaltu lekko utwardzony. W odlegå‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 3000m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Działka lipnica wielka
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela