działka lipnica wielka

Lipnica Wielka 34-483
  • Lipnica Wielka 34-483
  • Nowotarski
  • Małopolskie MA
  • Polska
+ 5km+ 10km+ 20km
Zmień lokalizację
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest bardzo atrakcyjnie poå‚oå¼ona dziaå‚ka budowlana z moå¼liwoå›ciä… uså‚ug o powierzchni 38 arã³w w miejscowoå›ci Kasina Wielka przy drodze wojewã³dzkiej. dziaå‚ka ze wzglä™du na lokalizacjä™ nadaje siä™ pod rã³Å¼nego rodzaju dziaå‚alnoå›Ä‡. Posiada 2 zjazdy z drogi gå‚ównej. Wymiary 65x56 m. dziaå‚ka widokowa, stok poå‚udniowy, naså‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 2325m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana o powierzchni 25 arã³w w miejscowoå›ci Kasina Wielka. Wymiary 44x56 m. dziaå‚ka widokowa, stok poå‚udniowy, naså‚oneczniona. W odlegå‚oå›ci ok. 2 km znajduje siä™ wyciä…g narciarski na Śnieå¼nicy. dziaå‚ka poå‚oå¼ona jest bezpoå›rednio u stã³p gã³ry Lubogoszcz czyli w rejonie planowanych tras do biegania ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2438m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie

działka lipnica wielka

:

do domu na sprzedaż

099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 4 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana poå‚oå¼ona w miejscowoå›ci Kasina Wielka przy drodze krajowej o powierzchni 16 arã³w. dziaå‚ka nadaje siä™ na prowadzenie rã³Å¼nego typu inwestycji ze wzglä™du na lokalizacjä™. Posiada wjazd z drogi gå‚ównej po drodze gminnej. szerokoå›Ä‡ dziaå‚ki (przylegajä…cej krã³tszym bokiem do drogi krajowej) wynosi ok. 30m, då‚ugoå›...
Sprzedam dziaå‚ka, 1600m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 miesiąc temu w taakidom.pl
Nowa atrakcyjna cena Oferujemy paå„stwu do sprzedaå¼y rozpoczä™tä… budowä™ domu jednorodzinnego na 25 arowej dziaå‚ce o przepiä™knych walorach krajobrazowych. Powierzchnia budowanego domu wynosi 140m2 na dwã³ch kondygnacjach. Na parterze mieå›ciä‡ siä™ bä™dzie salon z wyjå›ciem na duå¼y taras, kuchnia, jadalnia, gabinet, łazienka oraz kotå‚ownia poå‚Ä…czona z pralniä…. Na ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2500m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 miesiąc temu w taakidom.pl
Lipnica Wielka. Kiczory. 3 dziaå‚ki rolne pow. : 230m2 1574m2 1594m2. bn"Dacza"
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 miesiąc temu w taakidom.pl
Lipnica Wielka. Kiczory. 5 dziaå‚ek budowlane i tereny zielone, razem 4647m2 : 442m2-budowlana, 700m2-budowlana, 2018m2-budowlana, 316m2-tereny zielone, 1171m2- tereny zielone wokã³Å‚ ciekã³w wodnych. bn"Dacza"
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Działka lipnica wielka
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela