gdańsk

Gdańsk
  • Gdańsk
  • Pomorskie PM
  • Polska
+ 150km+ 300km+ 650km
Zmień lokalizację
099+
Gdańsk 80-229, Polska - 8 godzin temu w taakidom.pl
Mieszkanie we Wrzeszczu, lokalizacji bardzo atrakcyjnej zarã³wno do zamieszkania jak i pod inwestycje. W najbliå¼szym otoczeniu zaplecze handlowo-uså‚ugowe, przystanki komunikacji miejskiej, szkoå‚y, przedszkola, niedaleko rã³wnieå¼ do Morza. Zapraszam na prezentacjä™ Kamienica w dobrym stanie technicznym po remoncie dachu oraz klatki schodowej. wejå›cie zabezpieczone domofonem. Klimatyczne mieszkanie ze skosami w nadbudã³wce z 1990 roku o powierzchni ...
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 80m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-303, Polska - 8 godzin temu w taakidom.pl
Mieszkanie po generalnym remoncie w idealnej lokalizacji, na gdaå„skich Siedlcach. doskonaå‚y dojazd do centrum gdaå„ska oraz innych dzielnic komunikacjä… miejskä…, sprawia, że mieszkanie nadaje siä™ zarã³wno do zamieszkania jak i na inwestycjä™. wokã³Å‚ peå‚na infrastruktura handlowo - uså‚ugowa oraz przedszkola i szkoå‚y. Budynek z lat piä™Ä‡dziesiä…tych, w bardzo dobrym stanie technicznym. ...
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 44m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-229, Polska - 8 godzin temu w taakidom.pl
Lokalizacja: Mieszkanie zlokalizowane w samym centrum Wrzeszcza. poå‚oå¼one jest przy gå‚ównej alei w gdaå„sku - Grunwaldzkiej, niemal naprzeciwko Galerii baå‚tyckiej. W pobliå¼u peå‚ne zaplecze uså‚ugowo-handlowe (Galeria baå‚tycka, Galeria Manhattan, banki, apteki, kwiaciarnie, itp.) - a wszystko to zaledwie w promieniu 700 m tuå¼ obok znajdziemy rã³wnieå¼ wszystkie środki komunikacji miejskiej - przystanki tramwajowe, ...
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 86m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-229, Polska - 8 godzin temu w taakidom.pl
Lokalizacja: -lokalizacja w doskonale rozwiniä™tej dzielnicy Przymorze z peå‚nä… infrastrukturä… uså‚ugowo-handlowä…, edukacyjnä…, biznesowä… czy rekreacyjno-sportowä… -rewelacyjny dostä™p do środkã³w transportu masowego (zaledwie kilkaset metrã³w od przystanku skm i pkp, autobusy, tramwaje) -bliskoå›Ä‡ gå‚ównej arterii komunikacyjnej osiedle: -osiedle docelowo bä™dzie skå‚adaå‚o siä™ z kilkunastu budynkã³w doskonale zaprojektowanych i ...
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 62m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-229, Polska - 9 godzin temu w taakidom.pl
Wå‚aå›ciciel oferty: Krzysztof Zalewski kup Z nami - korzystnie, szybko I bezpiecznie - 0% prowizji od kupujä…cego i żadnych dodatkowych kosztã³w - gwarantujemy bezpieczeå„stwo transakcji - oferujemy bezpå‚atnä… i skutecznä… pomoc w uzyskaniu kredytu wiä™cej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie www.partnerzy.pl Oferta wyså‚ana z programu dla biur nieruchomoå›ci - asariweb
wynajmä™ mieszkanie 4-pokojowe, 119m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-229, Polska - 9 godzin temu w taakidom.pl
Wysoki standard poåšrã“D kaszubskiej zieleni dom: na sprzedaå¼ jednopiä™trowy, rozkå‚adowy, przytulny, wykoå„czony przy uå¼yciu materiaå‚ów wysokiej jakoå›ci, stylowy, 5-pokojowy dom wolnostojä…cy w miejscowoå›ci kieå‚pino (powiat kartuski, gmina Kartuzy), posadowiony na dziaå‚ce w ksztaå‚cie prostokä…ta o wielkoå›ci 1098 m2. Powierzchnia uå¼ytkowa budynku to 140,00 ...
Sprzedam dom, 140m2, kieå‚pino, pomorskie
099+
Gdańsk 80-041, Polska - 8 godzin temu w taakidom.pl
Duå»E mieszkanie we wrzeszczu lokalizacja: Mieszkanie zlokalizowane w samym sercu Wrzeszcza. doskonaå‚a lokalizacja dla ludzi potrzebujä…cych wszytko mieä‡ pod rä™kä…. Okolica z peå‚nä… infrastrukturä…. W pobliå¼u sklepy, galerie handlowe, szkoå‚a, przedszkole, przystanki autobusowy i tramwajowy. Klimatyczne kamienice stojä…ce wzdå‚uå¼ ulicy koå›ciuszki oraz doskonaå‚e poå‚Ä…czenia komunikacyjne z caå‚...
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 123m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-515, Polska - 9 godzin temu w taakidom.pl
Lokalizacja: Ulica Radna znajduje sie w samym centrum gdaå„ska gå‚ównego co zapewnia bezproblemowä… komunikacjä™. bliskoå›Ä‡ do przystanku autobusowego i tramwajowego zapewnia łatwoå›Ä‡ w poruszaniu siä™ po trã³jmieå›cie. W pobliå¼u caå‚e zaplecze handlowo-uså‚ugowe. budynek; Kamienica z lat 40-tych zachowana w bardzo dobrym stanie technicznym, wejå›cie do budynku zabezpieczone domofonem. ...
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 90m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-533, Polska - 9 godzin temu w taakidom.pl
Idealna inwestycja duå¼a dziaå‚ka z budynkiem biurowo-magazynowym dziaå‚ka o powierzchni 2020 m2 z powierzchniä… ogã³lnä… budynku 634,10 m2, po generalnej modernizacji w 2002 roku. Budynek biurowo-magazynowy. lokalizacja: Dojazd do nieruchomoå›ci jest bardzo dobry. Dojazd do ulicy Å»aglowej zostaå‚ gruntownie zmodernizowany: aktualnie jest to idealny punkt komunikacyjny pomiä™dzy ulicä… Marynarki Polskiej (po ...
Sprzedam lokal uå¼ytkowy, 635m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-229, Polska - 8 godzin temu w taakidom.pl
Mieszkanie poå‚oå¼one w gã³rnym Wrzeszczu na jednej z najå‚adniejszych ulic. sä…siedztwo odnowionych kamienic, doskonaå‚y punkt komunikacyjny, bliskoå›Ä‡ Politechniki gdaå„skiej. Mieszkanie poloå¼one na parterze kamienicy. Ekspozycja okien poå‚udniowy zachã³d. Mieszkanie jednostronne, po kapitalnym remoncie. Wymienione okna, instalacje, nowy piec gazowy dwufunkcyjny. wejå›cie do mieszkania bezpoå›rednio z patio. W chwili obecnej mieszkanie ...
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 68m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-229, Polska - 9 godzin temu w taakidom.pl
Lokalizacja: Ulica Maurycego Beniowskiego znajduje siä™ w samym centrum piä™knej dzielnicy Oliwa, co zapewnia bezproblemowä… komunikacje po caå‚ym trã³jmieå›cie. bliskoå›Ä‡ do pä™tli autobusowej i tramwajowej gwarantuje szybkä… podrã³Å¼ po miedzy granicami trã³jmiasta jak i po za nim. W zasiä™gu kilki minut pieszo caå‚e zaplecze handlowo-uså‚ugowe oraz Park Oliwski. budynek: Kamienica ...
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 57m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-229, Polska - 9 godzin temu w taakidom.pl
Dom z duå¼ym potencjaå‚em na osiedlu Suchanino. Dobry dojazd zarã³wno do gdaå„ska oraz Wrzeszcza. okolica: Bardzo dobrze skomunikowany oraz zagospodarowany teren gdaå„ska - osiedle Suchanino. Blisko peå‚na infrastruktura handlowo-uså‚ugowa. Niedaleko domu piä™knie zagospodarowany akwen wodny. dom: Dom skå‚ada siä™ z dwã³ch piä™ter, podpiwniczenia oraz posiada garaå¼ i duå¼y ogrã³d. podpiwniczenie: rekreacyjna ...
Sprzedam dom, 375m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-229, Polska - 9 godzin temu w taakidom.pl
Lokalizacja: Mieszkanie poå‚oå¼one jest w gdaå„skiej dzielnicy Osowa. bliskoå›Ä‡ obwodnicy gwarantuje bezproblemowe przemieszczanie siä™ po caå‚ym terenie trã³jmiasta, dodatkowo miejsce jest bardzo dobrze skomunikowane dziä™ki kursujä…cym autobusom miejskim oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. niepodwaå¼alnym atutem jest rã³wnieå¼ bliskoå›Ä‡ terenã³w zielonych i lasã³w. budynek: Idealny stan budynku, w ktã³rym znajduje siä™ mieszkanie stanowi o ...
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 103m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-861, Polska - 9 godzin temu w taakidom.pl
Mieszkanie znajduje siä™ w Śrã³dmieå›ciu, w bliskim sä…siedztwie gdaå„skiej starã³wki. wokã³Å‚ peå‚na infrastruktura handlowo - uså‚ugowa oraz przedszkola i szkoå‚y, przychodnie, sklepy. Bardzo dobrze skomunikowane, w niedalekiej odlegå‚oå›ci tramwaj autobus oraz kolejka skm. Budynek z 1960 roku, w bardzo dobrym stanie. Czysta i zadbana klatka schodowa, po remoncie dachu. W najbliå¼szym ...
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 58m2, gdaå„sk, pomorskie
099+
Gdańsk 80-229, Polska - 9 godzin temu w taakidom.pl
Cena do negocjacji przyjdå¹ I zaproponuj cenä˜ moå»liwoåšÄ† zamiany na jedno lub dwa mieszkania Z dopåatä„. serdecznie polecam. lokalizacja: Elegancki dom jednorodzinny usytuowany poå›rã³d leå›nej zieleni na prestiå¼owym i malowniczym osiedlu w kieå‚pine gã³rnym. budynek: Reprezentacyjny dom zbudowany w 2008 roku, poå‚oå¼ony jest tuå¼ pod lasem na dziaå‚ce o powierzchni 1021 ...
Sprzedam dom, 240m2, gdaå„sk, pomorskie
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Gdańsk
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela